Bloeddrukmeters

De bloeddruk kan laag, normaal of hoog zijn, maar na verloop van tijd en met de leeftijd stijgt de bloeddruk. Hoe kan dit verklaard worden? De wanden van de grote slagaders worden minder soepel en de kleine bloedvaten worden smaller. Door deze veranderingen dient het hart harder te werken om het bloed in ons lichaam rond te pompen, waardoor dit leidt tot een toename van de bloeddruk.

Hypertensie wordt gedefinieerd als een bloeddruk die continu hoger is dan 140/90 mmHg.
Het eerste cijfer duidt op de “bovendruk” of systolische bloeddruk. Het is de maximale druk in de bloedvaten op het ogenblik dat het bloed van het hart naar het hele lichaam wordt gepompt.
Het tweede cijfer duidt op de “onderdruk” of diastolische bloeddruk. Het is de minimale druk die ontstaat wanneer het hart ontspant voordat het opnieuw samentrekt.
De ideale bloeddruk is 120/80 mmHg.

Hypertensie is een “stille doder” omdat er zelden duidelijke lichamelijke ongemakken optreden. Helaas worden hypertensiepatiënten pas de eerste keer geconfronteerd met deze ziekte, wanneer ze in het ziekenhuis belanden nadat te hoge bloeddruk heeft geleid tot hart- en vaatziektes. Vooral een beroerte (CVA) en een hartinfarct zijn grote risico’s.

Laat het dus niet zover komen en houd deze risicofactor op vroegtijdig overlijden onder controle! Daarom is het aangeraden uw bloeddruk regelmatig te (laten) controleren. Uw bloeddruk is heel gemakkelijk te meten! Vraag het aan uw dokter, ook wanneer u een afspraak hebt voor iets anders of vraag het aan ons natuurlijk.

U kan bij ons bloeddrukmeters huren of kopen.
Wij hebben modellen om aan de pols en de bovenarm te meten. Een toestel voor aan de pols is handig en sneller in gebruik, maar adviseren we tot ongeveer de leeftijd van 60 jaar.
Vanaf dan geniet een toestel voor aan de bovenarm sowieso sterk de voorkeur.

Let wel: uw toestel moet om de 2 jaar geijkt worden! Deze ijking kunnen wij voor u laten uitvoeren en kost ongeveer 20 euro. Uw toestel is ongeveer een week weg, maar wij geven u in tussentijd gratis een vervangtoestel mee.

Onze huismerken zijn de toestellen van Braun en Omron.

Hoe meet u zelf uw bloeddruk thuis?
Een mogelijk schema van zelfmeting is 1 x ’s morgens en 1 x ’s avonds, steeds op hetzelfde tijdstip. De metingen dienen uitgevoerd te worden vooraleer u uw eventuele medicatie inneemt en voor de maaltijd. Het is niet aangeraden uw bloeddruk te meten wanneer u oncomfortabel zit, het koud heeft, u angstig of gestresseerd bent of indien u pijn ondervindt.
Ontspan gedurende 5 minuten op een rustige, comfortabele plaats vooraleer u uw bloeddruk meet.
Ga zitten, plaats uw voeten plat op de grond en ondersteun uw rug (stoel met rugleuning).
Houd uw linkerarm ter hoogte van het hart. Plaats de bloeddrukmeter altijd aan de linkerarm.
Start de meting, beweeg niet en praat niet.
Wacht minstens 5 minuten tussen 2 metingen op dezelfde plaats zodat de bloedvatwanden de tijd hebben om zich terug te ontspannen. Tijdens de meting, wordt het bloedvat immers flink samengedrukt. En hoe ouder men is, hoe minder elastisch de bloedvaten nog zijn!

Zelfmeting is nuttig om verschillende redenen.
Ten eerste verschaft het uw dokter aanvullende informatie en kan hij/zij beter inschatten of uw medicatie op punt staat. Het meten van uw bloeddruk is immers een momentopname en schommelt de hele dag ten gevolge van allerlei factoren. Indien de dokter alleen moet voortgaan op de metingen die hij/zij uitvoert, kan dit mogelijk toch een vertekend beeld geven.
Verder zijn patiënten die thuis hun bloeddruk zelf opvolgen zich veel bewuster van hun aandoening en hun behandeling. Daardoor nemen ze hun medicatie regelmatiger in en zijn ze beter gecontroleerd.

Tot slot nog enkele tips om hoge bloeddruk te vermijden.
De behandeling die je dokter voorschrijft, goed opvolgen. Indien je je medicatie regelmatig vergeet, kan je een pillendoos gebruiken.
Een gepast gewicht behouden.
Regelmatig aan lichaamsbeweging doen; 3 x per week een half uurtje gaan wandelen bijvoorbeeld.
Gezond en evenwichtig eten. Het gebruik van zout beperken.
Je alcoholverbruik matigen.
De blootstelling aan stress trachten te beperken. Of manieren zoeken om er beter mee om te kunnen gaan.

Bloeddrukmeters