Opstellen medicatieschema

Wij maken een overzicht van uw geneesmiddelen, op welk tijdstip van de dag u ze best inneemt, of het voor of na de maaltijd genomen wordt en voor wat elk geneesmiddel dient.
Het schema wordt afgedrukt op A4-formaat en in een handig mapje gestoken.
U kan het meenemen naar de huisdokter of een specialist en het biedt meteen duidelijkheid bij een ziekenhuisopname.
Het is gratis voor u.
Wij verbinden ons ertoe om bij elke verandering het schema aan te passen en het opnieuw af te drukken.

Opstellen medicatieschema